Het convenant

In een aantal persoonlijke gesprekken en op basis van de informatie die jullie aanleveren stel ik een convenant voor jullie op. Jullie bepalen samen wát jullie willen afspreken en ik zorg ervoor dat dit juridisch correct wordt verwoord in het convenant en hierdoor wordt dit convenant geaccepteerd door de rechtbank. Het convenant is onderdeel van de beschikking van de rechtbank, wanneer het huwelijk wordt ontbonden. Samenwonenden hoeven niet naar de rechtbank, wél is een scheidingsconvenant belangrijk voor het vastleggen van de afspraken.

In mediation zijn jullie vrij om de zaken zó af te spreken, zoals jullie dat wensen, zolang het niet onwettig is. Er bestaan allerlei richtlijnen, en jullie mogen hiervan afwijken; immers het zijn afspraken tussen jullie twee. Wanneer cliënten samen de afspraken maken, dan is de kans op nakoming ervan groter, dan wanneer er iets door een rechtbank wordt opgelegd. In mediation houd je beiden invloed op de uitkomst.

Als mediator kan ik meedenken over opties en zal ik jullie informeren over de (wettelijke) richtlijnen en ik houd in de gaten dat er eerlijke afspraken worden gemaakt, waar beiden achter staan en dat niet bijvoorbeeld de ene cliënt alles weggeeft aan de ander uit een schuldgevoel over de scheiding. Het doel is om een pakket aan afspraken te hebben, die voor beiden naleefbaar zijn en als eerlijk worden ervaren.

In een convenant vind je onder andere afspraken terug over Partneralimentatie, Pensioenen, de woning en de verdeling van de inboedel.