FAQ

Wat zijn de kosten van een mediationtraject?

Gemiddeld zijn de kosten van het mediation traject tussen de € 1500 – € 2000 per scheiding, dus € 750 – €1000 per persoon). Wanneer het een ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap betreft, dan komt hierbij de griffierechten die in 2022 € 314 zijn, dus € 157 per persoon. (zie deze link: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Echtscheiding/Paginas/kosten.aspx voor actuele kosten) en de advocaatkosten zijn € 125 per persoon.

Hoe lang duurt een mediationproces?

Dat is heel verschillend en vooral afhankelijk van de wensen van cliënten. Sommigen weten al hoe ze het willen en hebben haast, bv in verband met aankoop van een woning, anderen staan nog aan het begin van het proces en hebben meer tijd nodig om alles op een rij te krijgen en emoties te verwerken. We bespreken samen wat voor alle betrokkenen een prettig tempo is en ikzelf ben meestal behoorlijk flexibel en kan me dus aanpassen aan de behoeften van cliënten. Wel houd ik het proces in de gaten, zodat het niet onnodig vertraging oploopt.

Waarom zou ik kiezen voor mediation in plaats van een eigen advocaat die mijn belangen behartigt?

Wanneer er advocaten bij betrokken worden, zien we dat mensen zich kunnen ingraven in standpunten en dat er verharding optreedt. Door in mediation van standpunten naar belangen te draaien ontstaat ruimte om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je houdt ook echt invloed op de uitkomst en de mediator houdt in de gaten dat er een gelijkwaardig gesprek is. Vaak is het een sneller, goedkoper proces, waarbij er meer draagvlak is voor de gemaakte afspraken, zodat deze ook beter worden nageleefd. Wanneer de rechter uitspraak doet, heb je er niets meer over te zeggen en ook zie ik helaas dat die afspraken dan ook niet altijd worden nagekomen. Het trekt emotioneel ook een zware wissel op mensen, terwijl een scheiding sowieso al een zwaar proces is. Zeker als je samen als ouders nog door moet is mediation echt de moeite van het proberen waard. Je kunt immers altijd nog naar de rechter stappen.

Hoe weet ik dat de mediator neutraal is?

Een mediator moet onpartijdig en neutraal zijn, hiervoor zijn we ook opgeleid, en de mediator helpt partijen om samen tot een goede oplossing te komen, De mediator kan en mag geen beslissingen nemen of ‘knopen doorhakken’, de mensen beslissen zelf en samen wat zij afspreken.

In hoeverre kan de mediator ons goed informeren?

Doordat ik dit vak ondertussen 14 jaar uitoefen heb ik veel kennis van het proces, van manieren waarop boedel verdeeld kan worden, wat de regels zijn omtrent verdeling van de woning en verdeling van pensioenen, etcetera. Wanneer het heel specialistische informatie betreft, bv bij een eigen bedrijf, dan zal er bv een accountant bij het proces betrokken worden.

Kan een gesprek bij ons thuis plaats vinden?

Dat kan zeker en dat is doorgaans ook wat er gebeurt. Ik ben met name actief in Friesland, vooral Sûd-West Fryslân in regio’s rondom Sneek, Bolsward, Lemmer, maar ik kom ook gerust richting Heerenveen en Leeuwarden. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.