Alimentatie en draagkracht berekeningen

In mediation gaan we ervan uit dat partijen samen in overleg gaan en afspraken maken, ook over de financiële zorgplicht naar kinderen en naar elkaar. Als er berekeningen moeten worden gemaakt, dan kan ik dat voor jullie doen en ik kan dan als mediator laten zien wat de richtlijnen zijn die de rechtbank hanteert (o.b.v. NIBUD tabellen en TREMA normen). Daarbij stellen we samen eerst vast welke uitgangspunten we gebruiken bij het maken van de berekeningen, hier moet overeenstemming over zijn en dat bespreken we met elkaar.

Het is geen verplichting om de uitkomst van de berekeningen te volgen, wel kan het inzichtelijk maken wat je juridische positie is en wat de rechtbank zou kunnen beslissen, wanneer je er samen niet uit komt. Jullie weten beiden wat je plichten en rechten zijn en in overleg kunnen jullie bepalen of dit ook past bij jullie praktische situatie en wensen. Theorie en praktijk kunnen namelijk nog weleens van elkaar verschillen.

Wanneer cliënten er samen niet uitkomen en zij de rechtbank vragen om een beslissing te nemen, dan is het nog afwachten wat de uitkomst is, omdat in dat geval advocaten zullen gaan twisten over de uitgangspunten voor de berekeningen, welke dus tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. De kosten die bij een dergelijke procedure komen kijken zijn vaak ook erg hoog.

Een afspraak over de financiën die jullie samen maken, heeft daarom de voorkeur.